... حدیث راه

... راه را باید رفت

... حدیث راه

... راه را باید رفت

آخرین مطالب

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

راغب اصفهانی در محاضرات لطیفه ای نقل می کند که یک اعرابی را به عراق سخت می زدند. گفت: چه کرده ام؟. گفتند: عمر نام داری .. گفت: نه والله، نام من عمران است .. گفتند: پس در دم بکشیدش که الف و نون عثمان نیز دارد  ...


حالا حکایت ماست و این مشکلاتی که این روزها ...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۲۲
ساجد جوانرودی

" از بین تمام چیزهایی که این روزها از دست داده ام، بیشتر از همه دلم برای ذهنم تنگ شده ست ... "


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۱۸
ساجد جوانرودی

گره کارآفرینی با دانشکده کارآفرینی باز نمی شود ، با فرهنگ کارآفرینی راه می افتد!

کار عار نیست.... ثروتمند عرب، چاه می کند و در مزرعه دیگران به مزد کار می کرد، و او هم انسان کامل بود و هم مولای موحدان.... .

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۵۰
ساجد جوانرودی

ابو حنیفه روزی می گذشت. کودکی را دید که در گل بمانده. گفت : گوش دار تا نیفتی. کودک گفت: افتادن من سهل است، گر بیفتم تنها باشم! اما تو گوش دار که گر پای تو بلغزد، همه ی مسلمانان که پس تو آیند بلغزند ...

تذکره الاولیا

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۴
ساجد جوانرودی